Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: понеделник, 26 юни 2017 17:13

Програма

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА