Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: четвъртък, 22 юни 2017 6:52

Важни дати

15 септември 2017 г.

- Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес:

http://unwe.bg/fsf-conf/bg/forms/render/12

15 октомври 2017 г.

- Краен срок за изпращане на доклада (оформен съгласно изискванията) на следния адрес:

http://unwe.bg/fsf-conf/bg/forms/render/13

- Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Повече информация за заплащането може да намерите тук.