Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят

Обновено: сряда, 21 юни 2017 21:43

Организационен Комитет

Доц. д-р Емил Асенов – Председател на Организационния комитет, катедра "Финансов контрол"

Доц. д-р Олег Димов – Зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, катедра "Финансов контрол"

Доц. д-р Диана Петрова – катедра "Счетоводство и анализ"

Доц. д-р Димитър Ненков – катедра "Финанси"

Доц. д-р Бойка Брезоева – катедра "Счетоводство и анализ"

Доц. д-р Гергана Михайлова – катедра "Финанси"

Доц. д-р Теодора Рупска – катедра "Счетоводство и анализ"

Гл.ас. д-р Лили Камбурова – катедра "Счетоводство и анализ"

Гл.ас. д-р Катерина Войчевска – катедра "Финанси"

Ас. д-р Валерия Динева – катедра "Финансов контрол"

Ас. д-р Радка Андасарова – катедра "Счетоводство и анализ"

Ас. д-р Николина Николова – катедра "Счетоводство и анализ"

Ас. Валя Василева – катедра "Финанси"

Кирил Пиперевски – докторант, катедра "Финансов контрол"

Светослав Джонев – докторант, катедра "Финанси"