Резултати от търсене за Актуално

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

10 results found
Държавни изпити 6.11.2020 г. ... на сайта на ИИСТТ в секция „Актуално за студента“ и на таблата пред Инститъта, кабинет 1076 ...
Актуално 8.2.2021 г. ... ...
За проекта 31.3.2020 г. ... и предложено изследване е изключително актуално, тъй като до този момент няма национално изследване на туристическите райони с анализ за туристическото им развитие по някои специализирани видове туризъм, както и адаптирани модели прилагани от „Маркетинговите организации на ...
Актуално 15.2.2021 г. ... г. Стипендии от правителството на Република Корея за пълен курс на обучение на български граждани в корейски университети в образователно-квалификационна степен „магистър” или „доктор“  Краен срок: 19 март 2021 г. Информация за ...
Защити на магистърски тези 6.11.2020 г. ... до нея, можете да следите в секция „Актуално за студента“ на началната страница на сайта на ИИСТТ и/или на информационните табла пред кабинет 1076.   Можете да се запознаете с правилата за организиране и провеждане на защити на магистърски тези в приложения ...
Акценти 22.7.2020 г. ... лекция на тема “Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи”   г-н Робърт де Конинг 2012 Научен семинар и дискусия на тема: “Европа и проблемите в еврозоната  Г-н ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... наука и др. 6. В конкретен план с актуално значение са редица диференцирани акценти на политико-икономическата теория, като например: - Парадигмалност на икономическото знание: има ли нова парадигма в съвременната теоретическа икономия? - Гравитационно ядро на икономическата ...
Актуално 14.11.2014 г. ... на Академичния съвет на УНСС № 5 от 24-26 октомври 2014 г. (т. 34. от т. 6. от дневния ред "Текущи") Във връзка с изобора на проф. д-р Борислав Борисов за зам.-председател на Политическа партия "Алтернатива за българското възраждане" (АБВ) и въз ...
Актуално 7.12.2012 г. ... ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... наука и др. 6. В конкретен план с актуално значение  са редица диференцирани акценти на политико-икономическата теория, като например: - Парадигмалност на икономическото знание: има ли нова парадигма в съвременната теоретическа икономия? - Гравитационно ядро на ...

Новини

13 results found
Информация относно Церемония по дипломиране 20.11.2020 г. ... повече информация вижте секцията "Актуално за студента" ...
Важна информация за предстоящите изпити! 16.6.2020 г. ... .unwe.bg , секция „Актуално за студента“. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити.     НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ-ДИПЛОМАНТИ ОТ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ ИНСТИТУТА ПО ТВОРЧЕСКИ ...
Доц. д-р Стела Ралева, УНСС: 9 нови магистърски програми предлага УНСС за есенния прием 20.8.2019 г. ... . Водещ: Нещо, което е много актуално в днешно време. Стела Ралева: Нещо изключително актуално, особено в настоящето, да, така е. Целта е подготовката на висококвалифицирани кадри и на средно, и на високо управленско ниво в сектора на сигурността. ...
Публична лекция за динамиката на обществено-политическите процеси в кюрдските райони в Северна Сирия 13.10.2016 г. ... възникване, развитие, цели, актуално състояние и процеси“ изнесе пред студентите д-р Махмуд ал-Арабо. Лекторът, завършил УНСС, е изявен специалист по проблемите и процесите в Близкия Изток, преподавател по политически науки в университета ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 19.11.2014 г. ... на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален съвет. Неговото посещение у нас ...
Международна конференция „Западните Балкани и Европейският съюз. Поуки от последното разширяване на ЕС и предизвикателствата пред бъдещата интеграция“ 9.10.2014 г. ... като изключително компетентно представителството и актуалността на въпросите, които ще бъдат разисквани на конференцията. Те ще бъдат изключително полезни не само за изследователите на тази проблематика, но и за държавните институции, бизнеса, неправителствените организации, експертите, изтъкна проф. ...
Дискусия с президента на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос 4.12.2013 г. ... в Златната книга на УНСС думи, които и днес звучат актуално, каза ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на дискусията на тема „Европа и младите“ в голямата конферентна зала с Анри Малос, президент на Европейския икономически и социален съвет. Малос чете текста, ...
Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса” 29.10.2013 г. ... , каза ректорът. Той цитира изказване на проф. Бобчев актуално и днес: „Журналистиката е едно от най-силните средства за умствено и политическо събуждане на един народ. От журналистиката зависи много направлението, което вземат народните стремления и движения. Строга е длъжността на един вестникар. Тежка е ...
Подготвителен семинар за „Национални дни на кариерата” 2013 8.3.2013 г. ... дни на кариерата”, да подготвят актуално CV и мотивировка, които да ги открои от другите кандидати. Павел Хаджиев  Димка Ненова Нестле е компания с традиции и ценности, а това, което търсим, са хора, които са насочени към крайната цел, изтъкна Димка Ненова, ...
Значението на труда в актуално изследване 9.11.2012 г. ... автора на книгата доц. Саша Тодорова. За актуалността на изследването говори проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, който открои трудностите при разработката на темата.  Доц. Саша Тодорова Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков Проф. д.ик.н. Иван Нончев акцентира върху най-съществените ...
Роберт де Конинг бе удостоен с Почетния знак на ректора на УНСС 20.11.2012 г. ... , изнесе публична лекция на тема „Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи“ в зала „Тържествена“ на УНСС. На лекцията, организирана от факултет „Финансово-счетоводен“ и катедра „Финансов контрол“ на ...

Предстоящо

13 results found
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 17.09.2020 г. 4.9.2020 г. ... ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ СЕСИЯ Септември 2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ присъствено, чрез решаване на тест. За да бъдете допуснати до държавен изпит, е необходимо: Да сте положили успешно всички семестриални изпити. Всички оценки от следването ви да са нанесени в ...
Държавни изпити - ОКС "Бакалавър" 1.9.2020 г. ... на ИТИБ -  https://itib.unwe.bg , секция „Актуално за студента“. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити ...
АКТУАЛНО ЗА ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ, ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ 7.7.2020 г. ... защитата на магистърските тези са генерирани  срещи, на които дипломантите, съобразно специалността могат да влязат през платформата на MS TEAMS, бутон (Teams) с наименованието на специалността си и датата на защитата. За да достъпите срещата трябва да направите следното: Да отворите e-mail ...
АКТУАЛНО ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ, СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ“ - 08.07.2020 6.7.2020 г. ... провеждането на държавният изпит са генерирани две срещи, на които дипломантите, съобразно протоколите са включени в тях. Всеки един от Вас е включен в една от двете срещи. Проверете в коя фигурирате. В същите може да влезете по два начина: През платформата на MS TEAMS, бутон (Teams) с наименования: ...
Държавен изпит - ОКС "Бакалавър" 2.7.2020 г. ... на ИТИБ -  https://itib.unwe.bg , секция „Актуално за студента“. Условията за провеждане на изпита са идентични с тези на семестриалните изпити.     ...
Кръгла маса на тема „Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа“ 20.2.2018 г. ... аспект и какво може да се подобри. Това е особено актуално в контекста на настоящите европейски дебати в няколко посоки, които изискват обществен консенсус (например управлението на Енергийния съюз, защитата на потребителите, пазарното развитие и енергийната бедност, ролята на въглищната, ядрената и ...
Стипендии на фондация "Еврика" 7.9.2017 г. ... .org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/. ...
Публична лекция на д-р Махмуд ал-Арабо, специалист по проблемите на Близкия Изток 30.9.2016 г. ... (ENKS) – възникване, развитие, цели, актуално състояние и процеси“ 13 октомври, 13.00 ч., зала „Научни съвети“ Д-р Махмуд Ахмад ал-Арабо е представител на кюрдската общност в Сирия. Роден 1958 г. През 1986 г. завършва специалност Политическа икономия в УНСС. След това е ...
<b>Ежегодни награди на Фондация "ЕВРИКА" за изявени студенти</b> 8.10.2015 г. ... .org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/. Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици  1.  Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат: Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията ...
Именни стипендии на фондация "Еврика" 8.9.2015 г. ... .org, grigor@evrika.org и на http://www.evrika.org (актуално) ...
Стипендии на фондация "Еврика" 17.9.2013 г. ... .org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org (актуално). РЕГИСТРАЦИОНЕН ...
Фондация „ЕВРИКА" предлага годишни стипендии за студенти 13.9.2012 г. ... .org, grigor@evrika.org и в www.evrika.org /актуално/ ...
Публична лекция на г-н Робърт де Конинг на тема "Актуално състояние на вътрешния финансов контрол в публичния сектор: поуки и перспективи" 11.4.2012 г. ... на публична лекция на г-н Робът де Конинг на тема "Актуално състояние на вътрешния финансов конрол в публичния сектор: поуки и перспективи", както и на дискусия по темата. Публичната лекция се провежда в рамките на честванията на 60-годишнината от създаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене