Съвет на старейшините

Обновено: сряда, 15 декември 2021 14:52

Състав

Председател
Борислав Михайлов Борисов

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

Почетен професор на УНСС

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

 Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg
 Телефон: (02) 862 94 97
 Кабинет: №1, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер
Заместник-председател
Йосиф Илиев Илиев

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Заслужил професор на УНСС

Катедра "Индустриален бизнес"

Бизнес факултет

 Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg
 Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244
 Кабинет: 4033, 1072
Състав
Бистра Николова Боева

Проф. д.ик.н. Бистра Николова Боева

Заслужил професор на УНСС

Катедра "МИО и бизнес"

Факултет "Международна икономика и политика"

 Служебен E-mail: bboeva@gmail.com
 Телефон: (02) 8195 345
 Кабинет: 2003
Златка Георгиева Сукарева

Проф. д-р Златка Георгиева Сукарева

Заслужил професор на УНСС

Катедра "Частноправни науки"

Юридически факултет

 Служебен E-mail: sukarevaz@unwe.bg
 Телефон: (02) 8195 683
 Кабинет: 1100
Стоян Димитров Стоянов

Проф. д-р Стоян Димитров Стоянов

Заслужил професор на УНСС

Катедра "Счетоводство и анализ"

Финансово-счетоводен факултет

 Служебен E-mail: ssrisodit@abv.bg
 Телефон: (02) 8195 612
 Кабинет: 1040