Съвет на старейшините

Председател
Борислав Михайлов Борисов

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

Почетен професор на УНСС

Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер

 Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg
 Телефон: (02) 862 94 97
 Кабинет: №1, Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер
Заместник-председател
Йосиф Илиев Илиев

Проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев

Заслужил професор на УНСС

Катедра "Индустриален бизнес"

Бизнес факултет

 Служебен E-mail: iosifiliev@unwe.bg
 Телефон: (02) 8195 295, (02) 8195 244
 Кабинет: 4033, 1072
        
     

Илиaна Драганова