Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: петък, 21 август 2015 12:55

РП4: Разпространение

ЦЕЛИ:

  • Идентифициране на целевите групи за разпространение на планираните резултати
  • Повишаване на информираността и създаване на трайни контакти с целевите групи и ключови представители
  • Дейност по разпространение
  • Подготовка на материали за уеб-сайт, стартиране и редовна актуализация

РЕЗУЛТАТИ: