Център за изследователски и образователни проекти

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 16 февруари 2012 11:44

История

Решение за създаване АС №9/08.04.2009 г.
Приет правилник Приет от АС №9/08.04.2009 г.
Статут Обслужващо звено, съгласно чл. 25, ал. 3 на ЗВО. Основно обслужващо звено на УНСС, съгласно чл. 16, ал. 1 от Правилника за дейността на УНСС