Център за изследователски и образователни проекти

Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020"

В голямата конферентна зала на университета се проведе информационна среща във връзка с подготовката на проектни предложения по Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Събитието бе организирано от Центъра за изследователски и образователни проекти (ЦИОП) към УНСС.

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в информационната среща. Вляво от него: проф. Станка Тонкова, директор на ЦИОП

На събитието присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, директор на ЦИОП, д-р Десислава Коларова, проектен консултант в Изпълнителната агенция за изследвания към Европейската комисия, Антоанета Матеева и Габриела Чупренска от БАН - контактни лица по програмата, представители на дирекция „Наука“ на МОН, преподаватели, докторанти, гости.

Д-р Десислава Коларова е възпитаник на УНСС. Доктор по икономика на университета „Пиер-Мендес Франс“ в Гренобъл, Франция. От 10 години работи в европейските институции в Брюксел.

„Хоризонт 2020“ е дългосрочна стратегическа програма, предложена от Европейската комисия и одобрена от Европейския съвет. Това е нова стратегия, основана главно на Лисабонската  стратегия и поуките от нея, и има нов фокус с три важни  приоритета: Европа да стане модерна, приобщена и устойчива. Европейският съюз подготви план за действие с цел да се увеличат икономическият растеж и работните места, информира д-р Коларова.

По време на информационната среща се проведе интересна и съдържателна дискусия по ключови аспекти на програмата.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation UNWE H2020 and MSCA_ DK LAST.pptx - 3841 KB

Галерия снимки от Информационна среща за подготовка на проектни предложения по Рамковата програма  ...