Център за изследователски и образователни проекти

Възможности за подготовка на проектни предложения по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен разстеж" /2014-2020/

вторник, 16 юни 2015 14:01

На 19.02.2015г. Европейската комисия одобри новата ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" /2014-2020/ по цел "Инвестиции за растеж и работни места".

Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани проекти предложения, както и пълният текст на оперативната програма може да откриете в прикаченият файл. 

Центърът за изследователски и образователни проекти при УНСС предлага на вниманието на академичната общност информация за възможностите за подготовка на проектни предложения по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

Прикачени файлове:

application/pdf OPSESG_final_19022015 (1).pdf - 1154 KB

Галерия снимки от Възможности за подготовка на проектни предложения по оперативна програма "Наука  ...