Център за изследователски и образователни проекти

Възможност за подготовка на проектни предложения финансирани от НАТО

понеделник, 15 юни 2015 8:31

Научната програма на НАТО за мир и сигурност (NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme) предоставя възможност за финансиране на научни проекти на български учени. 

Информация за приоритетните направления със съответните конкретни области, по които ще бъдат финансирани научни проекти може да откриете в прикаченият файл. Допълнителна информация за условията за кандидатстване може да откриете на следният електронен адресhttp://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 1 октомври 2015г.

Центърът за изследователски и образователни проекти при УНСС предлага на вниманието на академичната общност информация за възможностите за подготовка на проектни предложения финансирани от НАТО.

Прикачени файлове:

application/pdf SPS Key Priorities.pdf - 85 KB

Галерия снимки от Възможност за подготовка на проектни предложения финансирани от НАТО ...