Център за изследователски и образователни проекти

Трети конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032

На 31.10.2014г. в 11ч. се проведе третият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" по ОП "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013).

Победителите в конкурса са както следва:

Класиране Институция Заглавие на разработката Публикувана в:

1 място

Марина Попова

УНСС (София) Moldova and Bulgaria: 20 Years of Beneficial Collaboration Economie si Sociologie, N 2, 2013, Chisinau, ISSN 1857-4130

2 място

Мариета Христова

УНСС (София)

Формиране на българския виртуален пазар на труда - ускорители и бариери, предизвикателства пред актьорите

Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, 2013г., Издателски комплекс УНСС, ISBN 978-954-644-580-3

3 място

Тодорка Кинева

УНСС (София)

Баланс между семеен и професионален живот - предизвикателство пред жените по време на криза Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България, 2013г., Издателски комплекс УНСС, ISBN 978-954-644-580-3

Галерия снимки от Трети конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата нау ...