Център за изследователски и образователни проекти

Втори конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032

На 27.10.2014г. в 11ч. се проведе вторият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" по ОП "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013).

В конкурса участваха както докторанти от УНСС, така и техни колеги от ВСУ "Черноризец Храбър" (Варна).

Победителите в конкурса са както следва:

Класиране Институция Заглавие на разработката Публикувана в:

1 място

Петър Пешев

УНСС (София) Фактори на кредитната динамика извън еврозоната Дискусионни материали на БНБ, DP/95/2014, ISBN 978-954-8579-59-9

2 място

Венелин Терзиев

ВСУ "Черноризец Храбър"

(Варна)

Social Technology as a Method for Management of the Social Processes

Economics, Management and Financial Markets, Volume 9(1), 2014, ISSN 1842-3191

3 място

Стела Живкова

УНСС (София)

Changes in International Business Operations due to the Measures for Climate Change Mitigation Economic Alternatives, issue 4, 2013, ISSN 1312-7462

Галерия снимки от Втори конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата нау ...