Център за изследователски и образователни проекти

V Национална научна конференция за докторанти с международно участие по проект BG051PO001-3.3.06-0032


На 05.12.2013г. се проведе Петата Национална научна конференция за докторанти с международно участие на тема "Стратегическо управление на организациите: от методология към практика на приложение", финансирана по проект БГ051PO001-3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007 - 2013/.Домакин на събитието бе УНСС.

Конференцията даде поле за изява на над 30 докторанти от няколко български университета, както и на техни колеги от Университета в Лодз (Полша) и Институт за икономика и индустриално инженерство към РАН (Русия).

Прикачени файлове:

image/jpeg P1110675.JPG - 3845 KB

image/jpeg P1110676.JPG - 3343 KB

image/jpeg P1110678.JPG - 2694 KB

Галерия снимки от V Национална научна конференция за докторанти с международно участие по проект B ...