Център за изследователски и образователни проекти

IV Национална научна конференция за докторанти по проект BG0051PO001-3.3.06-0032


На 24 април 2013 г. Университет за национално и световно стопанство проведе Четвъртата национална конференция за докторанти на тема "Публично-частното партньорство - инструмент за развитие на иновационна икономика". Събитието е финансирано от проект BG051PO001-3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007 - 2013/.

Конференцията събра докторанти от няколко български висши учебни заведения, както и техни колеги от Националния икономически университет в Тернопол (Украйна) и Университета Мари Кюри-Склодовска  в Люблин (Полша).

Прикачени файлове:

image/jpeg P4240245.JPG - 90 KB

image/jpeg P4240248.JPG - 85 KB

image/jpeg P4240253.JPG - 70 KB

Галерия снимки от IV Национална научна конференция за докторанти по проект BG0051PO001-3.3.06-0032 ...