Център за изследователски и образователни проекти

Заключителна конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032

четвъртък, 12 март 2015 12:06 /
Начало:
понеделник, 16 март 2015 10:30
Край:
понеделник, 16 март 2015 13:00
Място:
УНСС, малка конферентна зала
Подробности:

На 16.03.2015г. ще се проведе заключителна конференция по проект BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007 - 2013/ с ръководител       проф. д.ик.н. Станка Тонкова.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и ще бъдат връчени наградите на победителите от конкурсите за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика.

Прикачени файлове:

application/pdf agenda_final_conference.pdf - 566 KB