Център за изследователски и образователни проекти

Покана за участие в третото издание на Конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика

вторник, 14 януари 2014 12:00 /
Начало:
Край:
понеделник, 30 юни 2014 17:00
Място:
Подробности:

П О К А Н А

за участие в третото издание на Конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, организиран в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“, ОП РЧР.

Краен срок за подаване на разработките – 30.06.2014 г.

Прикачени файлове:

application/docx покана за конкурс- трето издание.docx - 36 KB