Център за изследователски и образователни проекти

Покана за участие във второто издание на Конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика

вторник, 14 януари 2014 11:58 /
Начало:
Край:
вторник, 15 април 2014 17:00
Място:
Подробности:

П О К А Н А

за участие във второто издание на Конкурс за докторантска научна разработка със значим принос за икономическата наука и практика, организиран в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“, ОП РЧР.


Краен срок за подаване на разработките –15.04.2014 г.

Прикачени файлове:

application/docx покана за конкурс- второ издание.docx - 35 KB