Център за изследователски и образователни проекти

Покана за представяне на студии за том 8 на изданието „Докторантски етюди“

понеделник, 13 януари 2014 12:07 /
Начало:
Край:
четвъртък, 15 май 2014 17:00
Място:
Подробности:

П О К А Н А

за представяне на студии за том 8 на изданието „Докторантски етюди“ в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“, ОП РЧР


Краен срок за подаване на заявки – 20.01.2014 г.

 Краен срок за подаване на студиите  – 15.05.2014 г.

Прикачени файлове:

application/docx покана за ДЕ том 8.docx - 35 KB