Център за изследователски и образователни проекти

Покана за представяне на студии за том 7 на изданието „Докторантски етюди“

понеделник, 13 януари 2014 12:04 /
Начало:
Край:
вторник, 01 април 2014 17:00
Място:
Подробности:

П О К А Н А

за представяне на студии за том 7 на изданието „Докторантски етюди“ в рамките на проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения“, ОП РЧР.


Краен срок за подаване на заявки – 20.01.2014 г.

 Краен срок за подаване на студиите  – 01.04.2014 г.

Прикачени файлове:

application/docx покана за ДЕ том 7.docx - 35 KB