Контролен съвет

Обновено: петък, 17 юни 2016 11:23

проф. д-р Галина Пенчева Младенова

 Проф. д-р Галина Младенова е редовен преподавател в катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Води лекционни курсове по маркетинг, маркетингово планиране, маркетинг на финансовите услуги. Има сериозен опит в ръководство и участие в международни, национални и университетски научно-изследователски и практико-приложни проекти. Автор на множество публикации в областта на теоретичните и практическите аспекти на маркетинга: маркетингови анализи и планиране, маркетингова стратегия, маркетинг на финансовите продукти, маркетинг на регионалните клъстъри и др. Консултант на компании, опериращи в България.

В периода 2007-2015 г. е заместник-декан на факултет „Управление и администрация”.