Контролен съвет

Обновено: вторник, 20 ноември 2012 14:12

доц. д-р Георги Павлов Павлов

Доцент Георги Павлов е доктор по системи за автоматично управление. Възпитаник е на ТУ, специалност „Автоматика и телемеханика”. В катедра „Национална и регионална сигурност”, води курсове по Информационни технологии, Мобилизационно планиране, Корпоративна сигурност и Защита на информацията. През 1989 е ръководил колектив във Военния научноизследователски институт на Генералния щаб, който е награден от началник щаба на въоръжените сили на Варшавския договор. Има внедрени научно приложни разработки в Русия (1985), участва като експерт по проекти финансирани от фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката(2006) и Световната банка (2003), бил е член на Академичния съвет на Военна академия, Научен секретар на Института за перспективни изследвания за отбраната и ръководител на секция „Анализ на ресурсите за отбрана”. Съосновател е на клуб MENSA България(1994), бил съветник на заместник-министъра на отбраната.

Автор е на над 130 публикации, от които една монография и три учебника, има над 31 внедрени научноизследователски разработки, свързани с информационни системи и технологии за сигурност.