Център за добри управленски практики

Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони"

На среща-дискусия в малката конферентна зала бе представена „Връзката наука-бизнес  в рамките на индустриалните зони“. В нея участваха Асенка Христова и Георги Стоев, едни от създателите на Индъстри Уоч.

Доц. Стоянова, Асенка Христова, Георги Стоев, проф. Копева и доц. Щерев (отляво надясно) при откриването на срещата

Събитието бе организирано от Научноизследователския център за добри управленски практики при УНСС и не него присъстваха доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Центъра, доц. д-р Николай Щерев, ръководител на катедра „Индустриален бизнес“, проф. д-р Диана Копева от катедра „Икономика на природните ресурси“ и др.

В малката конферентна зала

„Индъстри Уоч“ е изследователска и консултантска компания, специализирана в мониторинг и анализ на макроикономическата динамика, политическия риск и бизнес средата в България, като предлага основа за по-добри инвестиционни решения, посочи Асенка Христова, възпитаник на УНСС, при представянето на компанията.

Изследователската дейност на нашата компания обхваща широк спектър от икономически и социални проблеми. Създадохме най-добрите аналитични продукти за бизнес средата в България. Убедени сме, че с нашите анализи и препоръки сме помогнали за по-добро планиране на бизнеса на тези, които ни се доверяват, допълни Георги Стоев.

Участници в срещата-дискусия

Двамата лектори коментираха как може да се развива даден регион с примери от „Тракия икономическа зона“, на която Индъстри Уоч е стратегически консултант - едно сериозно обединение на частния бизнес, индустриалните зони, местните власти от девет общини.

Асенка Христова и Георги Стоев

На срещата бе представена презентация и дискутирани въпросите за конкурентните предимства на индустриалните зони за стимулиране на иновационната и инвестиционната активност спрямо другите елементи от средата за иновации, връзката между наука и бизнес в рамките на индустриалните зони, приноса на индустриалните зони за националната икономика, както и добрите практики за стимулиране на създаването на местен иновативен бизнес с висока добавена стойност.

Галерия снимки от Среща-дискусия на тема "Връзката наука-бизнес в рамките на индустриалните зони" ...