Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 25 септември 2018 11:42

Финанси счетоводство и контрол - 4 курс

Разписание за Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 7

П/Гдата (от-до)часседмицадисциплинатиппреподавателзала
Занятия, които се провеждат модулно:
812 6.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Информационни системи в счетоводството и финансите Л Доц. д-р В.ЛАЗАРОВА ауд.6
812 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Информационни системи в счетоводството и финансите Л Доц. д-р В.ЛАЗАРОВА ауд.6
812 13.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Счетоводство в публичния сектор Л Гл.ас. д-р Р.АНДАСАРОВА 26
812 14.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Счетоводство в публичния сектор Л Гл.ас. д-р Р.АНДАСАРОВА 26
812 20.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Вътрешен контрол и вътрешен одит Л Гл.ас. д-р В.ДИНЕВА 26
812 21.10.2018 г. 15.15 - 16.45 Вътрешен контрол и вътрешен одит Л Проф. д-р О. СИМЕОНОВ 26
812 21.10.2018 г. 9.00 - 15.00 Вътрешен контрол и вътрешен одит Л Гл.ас. д-р В.ДИНЕВА 26
812 27.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Финансово-стопански анализ Л Доц. д-р Р.ИВАНОВА 26
812 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Финансово-стопански анализ Л Доц. д-р Р.ИВАНОВА 26
812 3.11.2018 г. 11.00 - 18.45 Счетоводство на банките Л Доц. д-р Л.РАНГЕЛОВА 18
812 4.11.2018 г. 9.00 - 16.45 Счетоводство на банките Л Доц. д-р Л.РАНГЕЛОВА 18

.