Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 29 януари 2018 13:30

ПИ- Регионално развитие 7 сем. бак.

Сесия за Регионално развитие - Пловдив, семестър 7 ,зимна поправителна сесия

П/Г

ден

час

дисциплина

          преподавател

зала

811/

 

-

Децентрализация и местно самоуправление

Доц. д-р Г. НИКОЛОВ

 

811/

 

-

Регионална политика на Европейския съюз и България

Доц. д-р К.ПЕТРОВ

 

811/

 

-

Социално развитие в регионите

Гл.ас. д-р Е.ВАСИЛЕВА

 

811/

 

-

Финансиране на регионални проекти

Доц. д-р Г. НИКОЛОВ

 

811/

 11.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Публично-частни партньорства

Доц. д-р Н.ЦОНКОВ

 

811/

 11.2.2018 г.

13,00 - 14,30

Управление на публичния сектор

Проф. д-р ХР.ХРИСТОВ