Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 17 юни 2019 11:51

Условна сесия

Бакалаври :

 

           ЛЯТНА УСЛОВНА СЕСИЯ

 

 График за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър"

График за лятна условна сесия на катедра "Финанси"

 

Лятна условна сесия за 2018/19 г.

Лятна условна сесия за 2018/19 г. - катедра "Икономикс" - свалете част 1 / свалете част 2

Лятна условна сесия за 2018/19 г. - катедра "Финанси" - свалете тук