Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: неделя, 17 февруари 2019 11:35

Условна сесия

Бакалаври :

 

           ЗИМНА УСЛОВНА СЕСИЯ

 

 График за зимна условна сесия, ОКС "Бакалавър"

График за зимна условна сесия на катедра "Финанси"