Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 05 февруари 2018 10:57

ПИ- Финанси, счетоводство и контрол 7 сем.

Сесия за Финанси,счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 7 ,зимна поправителна сесия

ден

час

дисциплина

   преподавател

зала

 

-

Вътрешен контрол и вътрешен одит

Проф. д-р О. СИМЕОНОВ

 

 11,02,2018 г.

-11,00-12,30

Финансово-стопански анализ

Доц. д-р Л.ТОДОРОВ

 

 

-

Информационни системи в счетоводството и финансите

Доц. д-р В.ЛАЗАРОВА

 

 17.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Счетоводство на банките

Доц. д-р Л.РАНГЕЛОВА

 

 17.2.2018 г.

13,00 - 14,30

Счетоводство в публичния сектор

Доц. д-р К.САВОВА

 

 

.