Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 25 септември 2018 11:32

Разписание- Регионално развитие- 4 курс

П/Гдата (от-до)часседмицадисциплинатиппреподавателзала
Занятия, които се провеждат модулно:
822 6.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Управление на публичния сектор Л Гл.ас. д-р Е.ВАСИЛЕВА 27
8203 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Управление на публичния сектор У Гл.ас. д-р Е.ВАСИЛЕВА 27
822 13.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Децентрализация и местно самоуправление Л Доц. д-р Г. НИКОЛОВ 27
8203 14.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Децентрализация и местно самоуправление У д-т Д. БОЦЕВА 27
822 20.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Публично-частни партньорства Л Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27
8203 21.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Публично-частни партньорства У Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27
822 27.10.2018 г. 11.00 - 18.45 Финансиране на регионални проекти Л Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27
8203 28.10.2018 г. 9.00 - 16.45 Финансиране на регионални проекти У Гл.ас. д-р Г.ЦОЛОВ 27
822 3.11.2018 г. 11.00 - 18.45 Регионална политика на Европейския съюз и България Л Доц. д-р К.ПЕТРОВ 19
8203 4.11.2018 г. 9.00 - 16.45 Регионална политика на Европейския съюз и България У Доц. д-р К.ПЕТРОВ 19
822 10.11.2018 г. 11.00 - 18.45 Социално развитие в регионите Л Хон.ас. д-р Б. ХЮСЕИНОВ 22
8203 11.11.2018 г. 9.00 - 16.45 Социално развитие в регионите У Хон.ас. д-р Б. ХЮСЕИНОВ 22

.