Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 12 февруари 2018 11:30

ПИ- Финанси, счетоводство и контрол- 5 сем.

. 

Сесия за Финанси, счетоводство и контрол- сп. Пловдив, семестър 5 ,зимна поправителна сесия

ден

час

дисциплина

     преподавател

зала

 10.2.2018 г.

12,30- 14,00

Теория на финансовия контрол

Доц. д-р Е. АСЕНОВ

 

 10.2.2018 г.

14,30 - 16,00

Одитинг

Доц. д-р Д. ВЪТКОВА

 

 11.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Корпоративни финанси

Гл.ас. д-р К.ВОЙЧЕСКА

 

 11.2.2018 г.

13,00 - 14,30

Местни финанси

Ас. д-р Д. МЕТАЛОВА

 

 17.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Финансово счетоводство

Доц. д-р ХР.ОРЕШКОВА