Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 29 януари 2018 13:36

Бакалаври ПИ

Регионално развитие-  3 курс, 4 курс

Финанси, счетоводство и контрол- 3 курс, 4 курс