Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 11 юли 2016 15:18

Изпитна сесия- Финанси, счетоводство и контрол - 5 сем.

 .