Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 13:55

СКПБ - 4 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4
семестъра 2014 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър
Магистърски спецсеминар И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 09:30 - - 501
Финансиране на политически партии и И проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 09:30 - - 501
неправителствени организации
Счетоводство на застрахователите и И доц. Мариана Михайлова 04.06.2016 09:30 - - 301
осигурителите
Поправителна сесия 4 - ти семестър
Магистърски спецсеминар ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 11:00 - - 303
Финансиране на политически партии и ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 11:00 - - 303
неправителствени организации
Дипломиране 4 - ти семестър
Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 14:00 - - 104
магистърски тези
Защита на магистърска теза З 02.07.2016 13:30 - - Аула
Поправителна годишна сесия 3 - ти семестър
Спецкурс по финансово счетоводство ПГ гл.ас. Мария Маркова 25.06.2016 11:00 - - 306
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари
Прикачени файлове:

application/msword Molba_Za_Tema.DOC - 25 KB