Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 10:51

СК3 - 3 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра
2014 - 2
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър
Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204
Поправителна сесия 3 - ти семестър
Анализ на финансовите отчети на ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:30 - - 303
финансови предприятия
Финансово-счетоводен мениджмънт в ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:30 - - 303
банките
Дипломиране 3 - ти семестър
Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 14:00 - - 104
магистърски тези
Защита на магистърски тези З 02.07.2016 13:30 - - Аула
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари
Прикачени файлове:

application/msword Molba_Za_Tema.DOC - 25 KB