Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 13 юли 2021 9:27

Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър"

 • Специалности за завършили ОКС "бакалавър" и/или ОКС "магистър":
 • № по ред

  Специалности 

  Продължителност на обучението 

  (в семестри)

  2

  3

  4

  1

  Професионално направление "Администрация и управление":

  1.1. Бизнес администрация

  х
  х

  1

  1.2. Комуникационен мениджмънт

  х
  1

  1.3. Местно самоуправление

  х

  2

  Професионално направление "Икономика":

  2.1. Счетоводство и контрол

  х х х

  2

  2.2. Управление на маркетинга с преподаване на английски език

  х

 •  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър":
 • № по ред

  Специалности 

  Продължителност на обучението

  (в семестри)

  2

  3

  4

  1

  Професионално направление "Администрация и управление"

  Бизнес администрация със специализация "Социална отговорност"

  х

  2

  Професионално направление "Икономика"

  Счетоводство и контрол  х