Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 16 септември 2019 12:45

Бизнес администрация III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
731 05.10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 302
7302 06.10.2019  9.00-16.45 Бизнес комуникации У х.преп.Е.Дунева-Стоянова 302
731 12.10.2019  9.00-16.45 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 502
7302 13.10.2019  9.00-16.45 Управление на промените У доц.д-р М.Кузманова 502
731 19.10.2019  9.00-16.45 Системи на управленски контрол Л проф.д.н.М.Ламбовска 303
7302 20.10.2019  9.00-16.45 Системи на управленски контрол У проф.д.н.М.Ламбовска 303
731 02.11.2019  9.00-16.45 Регионална икономика Л доц.д-р Г.Николов 505
7302 03.11.2019  9.00-16.45 Регионална икономика У доц.д-р Г.Николов 505
731 16.11.2019  9.00-16.45 Управление на публичния сектор У доц.д-р Ал.Вълков 406
7302 17.11.2019  9.00-16.45 Управление на публичния сектор У доц.д-р Ал.Вълков 406
731 23.11.2019  9.00-16.45 Публична власт и политики Л гл.ас.д-р Д.Кръстева 503
7302 24.11.2019  9.00-16.45 Публична власт и политики У гл.ас.д-р Д.Кръстева 503