Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 12:57

Икономика 3 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 25.5.2019 9.30-10.45 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401
707 1.6.2019 15.30-16.45 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401
707 2.6.2019 11.00-13.00 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 501
707 8.6.2019 9.00-11.00 Индустриални отношения доц.д-р Е.Евгениев 501
707 15.6.2019 10.30-11.45 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 401