Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 15:12

Икономика 2 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 25.5.2019 12.15-13.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
708 26.5.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова 406
708 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс доц.д-р С.Ставрев  
708 1.6.2019 12.30-13.45 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
708 8.6.2019 11.15-12.45 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
708 9.6.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М.Маринов 404
708 15.6.2019 9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 404