Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:20

Администрация и управление I курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
732 9.2.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 404
732 9.2.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие х.преп.д-р Г.Димов 404
732 9.2.2019 14.45-16.00 Икономика и публичен сектор гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
732 10.2.2019 11.00-13.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 404
732 16.2.2019 9.00-11.00 Основи на публичната администрация проф.д-р П.Кацамунска 404
732 17.2.2019 9.00-11.00 Информационни системи и технологии проф.д.и.н.Е.Денчев 404