Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 13:55

Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
708 06.10.2018  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
708 07.10.2018  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
708 13.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
708 14.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
708 20.10.2018  12.00 ч. Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 303
708 21.10.2018  09.00-16.45 Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 303
708 27.10.2018  09.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков 406
708 28.10.2018  09.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков 406
708 03.11.2018  09.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р П.Иванов 303
708 04.11.2018  09.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р П.Иванов 303
708 10.11.2018  09.00-15.00 Интелектуална собственост Л доц.д-р Вл.Борисова 303
708 11.11.2018  09.00-14.00 Интелектуална собственост Л ас.д-р Д.Папагалска 303
708 2.12.2018 10:30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л доц.д-р С.Ставрев/преп.Е.Попова 501