Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 22 май 2018 11:13

Бизнес администрация, семестър 8, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
805 23.06.2018  9.00-11.00 Бюджетно управление на предприятието проф.д.н.М.Ламбовска 501
805 23.06.2018  13.00-15.00 Проектиране на системи за управление проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 503
805 24.06.2018  9.00-11.00 Управленска политика х.доц.д-р А.Доралийски 302
805 24.06.2018  11.00-13.00 Преддипломен стаж доц.д-р Н.Миронова 502