Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:44

Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 23.06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401
723 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
723 23.06.2018  от 13.30 ч. Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 403
723 24.06.2018  от 15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО
723 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501
723 24.06.2018  11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
723 24.06.2018  11.00 ч. История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 501