Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 16:07

Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
02.06.2018  11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
03.06.2018  13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 404
10.06.2018  9.00-11.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 302