Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 23 май 2017 15:08

Летен семестър, Бизнес администрация II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
806

11.03.2017 г.

12.03.2017 г.

09.00 ч.

09.00 ч.

Физкултура и спорт - II курс   х.преп.А.Калоянов  салон на ТМЕТ"Стойчо и Кица Марчеви"-Хасково
806 18.03.2017 г. 11.00-16.45 Управление на иновациите и инвестициите Л доц.д-р Цв.Цветков 302
8007 19.03.2017 г. 9.00-16.45 Управление на иновациите и инвестициите У доц.д-р Цв.Цветков 302
806 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р С.Класова 304
8007 09.04.2017 г. 9.00-16.45 Маркетинг У проф.д-р С.Класова 304
806 22.04.2017 г. 11.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А.Доралийски 302
8007 23.04.2017 г. 9.00-16.45 Евристични методи У х.доц.д-р А.Доралийски 302
806 29.04.2017 г. 9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 502
8007 30.04.2017 г. 9.00-16.45 Международни институции и администрация У проф.д-р Цв.Стоенчева 502
806 20.05.2017 г. 11.00-16.45 Териториално и административно устройство Л проф.д-р С.Докова 502
8007 21.05.2017 г. 9.00-16.45 Териториално и административно устройство У проф.д-р С.Докова 502
806 27.05.2017 г. 11.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303
8007 28.05.2017 г. 9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти У доц.д-р Т.Даскалова 303