Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 13 юли 2021 9:32

Такси за обучение

Семестриални такси за обучение срещу заплащане – 

в ОКС „магистър“, дистанционна форма на обучение,

за учебната 2021/2022 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС "магистър"

специалност

                          платено обучение                    

Бизнес администрация

                    850 лв.                  

Счетоводство и контрол

  850 лв.

Местно самоуправление

 850 лв.

Комуникационен мениджмънт

850 лв.

Управление на маркетинга с преподаване на англ. език

1700 лв.


  • *в семестриалните такси са включени учебни материали и достъп до учебната система moodle  http://m-learning.unwe.bg

  • Таксата се внася по банков път в ЧПБ "ТEКСИМ" АД Хасково:
    BIG: TEXIBGSF,
    IBAN: BG95TEXI95453110537701