Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:36

Счетоводство и контрол - 4 сем. на обучение, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
  21.03.2020 г. 9:00-16:45 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405
  22.03.2020 г. 9:00-10:30 Контрол в капиталовия пазар Л доц. д-р Емил Асенов 405
  28.03.2020 г. 9:00-14:00 Контролинг системи Л проф. д-р Огнян Симеонов 405
  28.03.2020 г. 9:00-14:00 Контролинг системи Л х.ас. Надежда Петрова 405
  04.04.2020 г. 9:00-17:30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405
  05.04.2020 г. 9:00-9:45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Даниела Фесчиян 405
  02.05.2020 г. 9:00-15:45 Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 405
  09.05.2020 г. 9:00-15:45 Международни счетоводни стандарти за ФО Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 405
  10.05.2020 г. 9:00-15:45 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц. д-р Теодора Рупска 504