Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:30

Счетоводство и контрол 4 сем.на обучение след проф.бакалавър, семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Анализ на финансови отчети на нефинансови предприятия доц.д-р Р.Иванова 503
78/ 15.6.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 12.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Контрол в капиталовия пазар доц.д-р Е.Асенов 303
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Стандартиация в счетоводството  гл.ас.д-р Б.Боянов 502
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 502
78/ 16.6.2019 11.00-13.00 Контролинг системи х.преп.Н.Петрова 502