Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:25

Счетоводство и контрол 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 9.00-11.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Д.Въткова 303
78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 503
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С.Чипева 503