Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 14:53

Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 25.5.2019 9.00-11.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 503
78/ 1.6.2019 13.00-15.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
78/ 8.6.2019 9.00-11.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 404