Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 16 октомври 2018 16:34

Бизнес администрация, 3 сем.на обучение, сем.1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  20.10.2018  9.00-13.00 Управление на промените Л доц.д-р М.Кузманова 401
  21.10.2018  9.00-12.15 Стратегии за интернационализация Л доц.д-р Цв.Стоянова 401
  04.11.2018  9.00-13.00 Управление на кариерата Л гл.ас.д-р Т.Кичева 302
  10.11.2018  9.00-13.00 Бюджетно управление на предприятието Л проф.д.н.М.Ламбовска 301
  11.11.2018  9.00-12.15 Управление на операциите Л проф.д.н.М.Ламбовска 301