Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 10 октомври 2018 10:31

Счетоводство и контрол - 3 сем.на обучение, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  14.10.2018 9.00-14.00 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 504
  20.10.2018 9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 305
  21.10.2018 9.00-14.00 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 305
27.10.2018 от 10:00 ч. Сист. и контрол на данъци и соц.осигуряване Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 504
  03.11.2018  9.00-14.00 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 305